ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια!

Η πρώτη ύλη επιλέγεται πάντα από πιστοποιημένους προμηθευτές. Ο έλεγχος της για τις βασικότερες μηχανικές ιδιότητες – δυναμομετρικές δοκιμές επιμήκυνσης, εφελκυσμού σε θραύση, αντοχή σε διάσχιση, σκληρότητα, παλαίωση, μέτρηση ειδικού βάρος- γίνεται εντός της BMP με διακριβωμένα όργανα ποιοτικού ελέγχου. Η κατασκευή υψηλών προδιαγραφών καλουπιών, το εξειδικευμένο προσωπικό της BMP και ο εκσυγχρονισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός συμβάλλουν στην άρτια παραγωγή των προϊόντων μας. Το τελικό προϊόν ελέγχεται από τον τομέα ποιοτικού ελέγχου και στη συνέχεια σας παραδίδεται σε παλετοποιημένες συσκευασίες και μέσα σε χαρτοκιβώτια, προσέχοντας πάντα να έχουν την καλύτερη ποιότητα για να προστατεύεται το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες και από την αλλοίωση του χρόνου. Επίσης, το κάθε χαρτοκιβώτιο φέρει αυτοκόλλητη ενδεικτική ετικέτα με κωδικούς, barcode, ημερομηνία και επωνυμία πελάτη για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Επενδύουμε διαρκώς σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εκσυγχρονισμένα μηχανήματα για να σας παρέχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα!