ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην παραγωγή είναι επιλεγμένα και δοκιμασμένα στο χημικό μας εργαστήριο και προέρχονται μόνο από πιστοποιημένους προμηθευτές. Ο κοινός τους παρονομαστής είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην παλαίωση που εξασφαλίζει ότι τα αρχικά γνωρίσματα των εξελασμένων συστατικών παραμένουν αναλλοίωτα σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανάπτυξη και παραγωγή ειδικών υλικών που να ικανοποιούν τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες για διαφορετικές εφαρμογές.

Η BMP διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς, που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πελάτες με το σχεδιασμό, τον καθορισμό των πλέον κατάλληλων υλικών, τη μελέτη για το ιδανικό ταίριασμα των χρωμάτων και την παραγωγή των εξαρτημάτων για την εξέλαση.

Όλα τα προϊόντα της ΒΜP πληρούν τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΝ12365

ESAFLEX

Σειρά εύκαμπτων υλικών με βάση το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και συντομογραφία «F». Έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διαφορετικές βαθμίδες σκληρότητας της κλίμακας Shore A και πληροί τις προϋποθέσεις για διάφορες εφαρμογές. Η ευρεία και δοκιμασμένη αυτή σειρά πληροί τον κανονισμό UNI 9122.

ESAFLEX HC85

Αυτός ο τύπος υλικού είναι ειδικά σχεδιασμένος από την εταιρία μας για την παραγωγή λαμπερών προφίλ που μπαίνουν γύρω από πάνελ. Μπορεί να εφαρμοστεί γύρω από πάνελ με διαφορετικές ακτίνες και αντιστέκεται στην παλαίωση για περισσότερο από 10 έτη χωρίς σημαντικές αλλαγές στα φυσικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά. Ως υλικό μπορεί να συγκολληθεί και να κολληθεί.

ESAFLEX N90

Αυτός ο τύπος υλικού έχει σχεδιαστεί από την εταιρία μας ειδικά για την παραγωγή προφίλ που μπαίνουν γύρω από πάνελ. Μπορεί να τοποθετηθεί γύρω από πάνελ με διαφορετικές ακτίνες και αντιστέκεται στην παλαίωση για περισσότερο από 10 έτη χωρίς σημαντικές αλλαγές στα φυσικά και μηχανικά του χαρακτηριστικά. Ως υλικό μπορεί να συγκολληθεί και να κολληθεί.

DURFLEX

Σειρά συνεξελασμένων προϊόντων με συντομογραφία το «C», που προέρχονται από μία ταυτόχρονη εξέλαση δύο πλαστικών υλικών (ESADUR+ ESAFLEX) με διαφορετικά γνωρίσματα σκληρότητας κι ευκαμψίας. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών επιτρέπει διαφορετικές λύσεις σε διάφορες εφαρμογές.

ESADUR

Σειρά άκαμπτων υλικών με βάση το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και συντομογραφία «R». Διαφέρουν από τα άλλα ως προς την αντοχή τους σε χτυπήματα. Είναι άφλεκτα, ανθεκτικά σε οξέα, με μικρή θερμική διαστολή και χαμηλούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας.

ELAPRENE

Σειρά προϊόντων με συντομογραφία «EL», που προέρχονται από θερμοπλαστικό και θερµοσκληρυνόµενο ελαστομερές . Μπορούν να είναι μονοεξελασμένα ή συνεξελασμένα και πληρούν τον κανονισμό UNI 9122. Αντέχουν τέλεια υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (από -30οC έως +85οC). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ιδιαίτερα υψηλή ελαστική επαναφορά, καθότι λάστιχα, όπως επιβεβαιώνεται και στη δοκιμή Συμπίεσης. Τα Elaprene ενδείκνυνται επίσης και για χρήσεις με υδατοδιαλυτές βαφές.

EPDM Va.Le gruppo BMP

Σειρά προϊόντων από βουλκανισμένο ελαστικό EPDM, με συντομογραφία «DU» και «CS» (διεσταλμένο EPDM). Προσφέρουν άριστα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, ώστε να εξασφαλίζουν μέγιστα αποτελέσματα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές του κανονισμού UNI 9122. Έχουν τέλεια αντοχή στην οξείδωση, τις υπέρυθρες ακτίνες UV, και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες γενικά. Η κορυφαία μαλακότητα του διεσταλμένου υλικού επιτρέπει μέγιστη προσαρμοστικότητα στη σύνδεση.

SILENE

Η σειρά προϊόντων από ελαστικό σιλικόνης με συντομογραφία «SI», πληροί τον κανονισμό UNI 9122. Το υλικό αυτό θεωρείται κορυφή σε ότι αφορά τις επιδόσεις. Επιδεικνύει υψηλή ελαστική επαναφορά, υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, κι εξασφαλίζει υψηλή λειτουργικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες (από -40°C έως +100°C). Τα Silene επίσης ενδείκνυνται για εφαρμογές σε επαφή με δομικά σφραγίσματα σιλικόνης.

ESANYL

Σειρά υλικών με συντομογραφία «Ν», βασισμένα σε πολυαμίδη 6,6 και ενισχυμένα με fibre glass ώστε να είναι κατάλληλα για την παραγωγή προφίλ θερμικής κοπής και για μηχανισμούς κλειδώματος κουφωμάτων αλουμινίου. Παρουσιάζει άριστα θερμο-μηχανικά χαρακτηριστικά και κάνει εφικτή την παραγωγή προφίλ με στενές ανοχές διαστάσεων.

Δοκιμή Μπλοκαρίσματος

Προκειμένου να δοκιμαστεί η πραγματική επίδραση ενός συστήματος βαφής σε ένα παρέμβυσμα, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί -πέρα από την όποια τροποποίηση των μηχανικών γνωρισμάτων- και η όποια μεταβολή στη λειτουργικότητα του παρεμβύσματος.
Υπό ορισμένες συνθήκες χρόνου και θερμοκρασίας, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα κολλήματος μεταξύ του παρεμβύσματος και του φύλλου του κουφώματος. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Μπλοκάρισμα.
Η BMP έχει αναπτύξει τη δική της μέθοδο για την ανάλυση του Μπλοκαρίσματος, λαμβάνοντας υπ΄όψη ως βασικές παραμέτρους το «χρόνο», τη «θερμοκρασία» και την «πίεση της επαφής».

Μέθοδος δοκιμής Μπλοκαρίσματος

Ένα δείγμα επίπεδου παρεμβύσματος πιέζεται ανάμεσα σε δύο κομμάτια ξύλου βαμμένα με βαφή αραιωμένη με νερό.
Ένα βάρος 150 grams/cm2 τοποθετείται στο επάνω μέρος.
Όλο μαζί μπαίνει στο φούρνο για 168 ώρες στους +80οC.
Κατά τη δοκιμή δεν παρατηρείται καθόλου κόλλημα μεταξύ του παρεμβύσματος και του κουφώματος που είναι βαμμένο με βαφή αραιωμένη με νερό.

έχετε κάποια απορία;

είμαστε εδώ για να την λύσουμε!